Програма

  Модул "Училище" е разделен на табове с цел по-удобна работа. В тази статия ще разгледаме втория таб - "Програма". Той съдържа обща информация за всички учебни часове и събития за класа/групата.
  В тази статия ще Ви запознаем с нашата интерактивна програма. Повечето от функциите ѝ са ограничени само за директори, но сме оставили по нещо и за другите профили. Както в останалите статии за модул "Училище" и в тази ще разгледаме отделно всеки един профил, но преди това нека разгледаме общите функционалности:
  Профилите "Родител" и "Ученик" имат достъп само до тях.
  Всеки профил може да разглежда на програмата по седмици с възможност както за връщане назад, така и напред във времето.
  Както забелязвате елементите на програмата са в различни цветове. Всеки цвят означава различен тип събитие, а за да разберете кое какво е сме поставили легенда под календара.
  На пръв поглед могат да се разберат заглавието и времевата рамка на събитие от календара, а като поставите мишката върху някоя от кутийките ще видите информация за преподавател и помещение, кликнете и ще се отвори прозорец с подробна информация.

  Профил "Директор" и "Зам.-директор":

  Добавяне:
  1. Кликнете върху бутона "Добави".
  2. Изберете типа.
  3. Попълнете формата (всички полета са задължителни).
  4. Натиснете бутона "Добави".
  Ако искате да добавите елемент, който се повтаря по същото време всяка седмица до края на срока, например, кликнете върху отметката "Запази в програмата до дата" и изберете последната дата от серията.

  Редакция:
  За да активирате режим на редакция натиснете бутона "Редактирай".

  Предлагаме няколко различни варианта на редакция в програмата:
  1. Чрез иконка за редакция и прозорец
   1. Поставете мижката върху елемента.
   2. Кликнете върху иконката за редакция (   ).
   3. Редактирайте нужното и кликнете бутона "Редактирай".
    В този прозорец имате възможност и да отмените даденото събитие.
    Ако желаете да редактирате серия кликнете върху отметката "Промени всички до дата" и изберете последната дата, до която искате да бъде приложена редакцията.
  2. Чрез влачене - промяна на ден и/или начален час
   1. Поставете мишката вътре в елемента докато тя смени вида си на курсор, указващ преместване - cursor move
   2. Кликнете и започнете да местите кутийката из календара. В горния десен ъгъл на екрана ще виждате в реално време текущото положение на елемента.
   3. Когато пуснете мишката промяната ще бъде направена.
    Забележка: Можете да поставяте елементи само в бъдещето.
  3. Чрез разгъване/свиване - промяна на времетраенето
   1. Поставете мишката върху долния ръб на елемента в програмата докато тя смени вида си на курсор, указващ вертикално преоразмеряване - cursor resize
   2. Кликнете и започнете да разгъвате/свивате кутийката. В горния десен ъгъл ще виждате в реално време какво точно променяте.
   3. Когато пуснете мишката промяната ще бъде направена.
    Забележка: Минималната продължителност на събитие е 20 минути.
  Когато сте готови с всички промени кликнете върху бутона "Запази".

  Отмяна:
  1. Кликнете върху бутона "Редактирай"
  2. Върху всички предстоящи елементи в програмата ще се появят иконки. Кликнете върху червения хикс в горния десен ъгъл на елемента.
  3. Ще се отвори прозорец за потвърждение. Натиснете бутона "Отмени".
  Ако желаете да прекратите серия от повтарящи се събития кликнете върху "Отмени всички до дата" и изберете датата, до която желаете да отмените.

  Когато сте готови с всички промени натиснете бутона "Запази".

  Профил "Преподавател":

  Редакция:
  За разлика от директорите на преподавателя са дадени ограничени права. Той може да редактира само предстоящи часове, по които преподава. Преподавателите могат да променят типа на техните часове, за да отбележат предстояща контролна работа, например. Също така имат възможност да сменят преподавателя и помещението, в което ще се провете часа. Ето как става това:
  1. Кликнете върху бутона "Редактирай".
  2. Поставете мишката върху елемента, който искате да редактирате и кликнете върху иконката за редакция (   ).
  3. Направете нужните промени в отворилия се прозорец и кликнете "Редактирай".
  Когато сте готови с всички промени кликнете върху бутона "Запази".

  Отбелязване на отсъствия:

  Добавили сме възможност за маркиране на отсъстващите и след като часът е бил проведен. Тази опция е достъпна само за директори и за преподавателя, провел часа. За да достигнете до тази опция трябва да направите следното:
  1. Кликнете върху бутона "Редактирай".
  2. Поставете мишката върху отминалите елементи (тези в сиво) и кликнете върху иконката за отбелязване на присъствиe (   ).
  3. Ако часът е бил проведен и в базата данни има записана информация за присъствие ще се отвори прозорец с познатия Ви вече интерфейс за маркиране на отсъствия и закъснения.
  4. Когато сте готови затворете прозореца и кликнете бутона "Запази".

  Повече информация за това как да отбележите отсъствията по време на час можете да прочетете в статията ни "Как да отбележа отсъствията?".

  Популярни статии