Отсъствия

  Модул "Училище" е разделен на табове с цел по-удобна работа. В тази статия ще разгледаме четвъртия таб - "Отсъствия". Засягали сме темата за отсъствията и в статиите ни "Програма" и "Как да отбележа отсъствията?", но за разлика от тях в тази ще стане въпрос за това как да извиним отсъствие и как да направим справка за брой уважителни и неуважителни отсъствия, както и за закъсненията.
  Информацията, която виждате при първото отваряне на таб "Отсъствия" са кутийки за всеки ученик, съдържащи общия брой отсъствия. Ако броят на неуважителните отсъствия е между 5 и 10 те са оцветени в жълт цвят, а ако превишат 10 стават червени. По този начин можете много лесно да разберете дали учениците са в нормите.
  Подобно на таб "Оценки" и тук имаме филтри в горния ляв ъгъл и бутони за експорт в горен десен. До последните има и бутон "Извини за период", който можете да използвате за извинение на продължителни отсъствия на ученици. Ще разгледаме подробно тази функционалност по-долу в текста.
  Имате възможност да филтрирате информацията по предмети, ученици, срок и до определена дата.
  Ако кликнете върху информационната иконка на кутийката (  ) ще се заредят всички отсъствия на ученика т.е. филтрирате по ученик.

  Как да извиня отсъствие?

  Да извиняват отсъствия имат право само директорите и класният ръководител. Ето как става това:
  1. Изберете ученик (чрез филтъра или като кликнете върху информационната иконка).
  2. На всяка кутийка с неуважително отсъствие има зелено тикче (  ). Кликнете върху него и то ще бъде уважено (извинено).

  Как да върна уважено отсъствие като неуважено?

  Ако сте уважили (извинили) отсъствие без да искате можете да го върнете обратно. Процедурата отново е само 2 клика на мишката:
  1. Изберете ученик (чрез филтъра или като кликнете върху информационната иконка).
  2. На всяка кутийка с уважително отсъствие има синя стрелка (  ). Кликнете върху него и то ще бъде неуважено (неизвинено).

  Извинение на множество отсъствия:

  Често се случва учениците да отсъстват за повече от 1 час, но поединичното извиняване би било отегчителен процес. Затова сме предвидили извинение на отсъствия за определен период.
  1. Кликнете върху бутона "Извини за период", намиращ се в горния десен ъгъл на таба.
  2. Попълнете формата - изберете ученика, периода (от първия до последния ден включително) и въведете уважителната причина в текстовото поле (напр.: "Предоставена медицинска бележка").
  3. Кликнете бутона "Извини множествено"

  Експорти:

  Системата предлага 4 различни експорта на отсъствия. Те се определят на базата на избраната информация от филтрите и маркираните кутийки. В десния ъгъл над таблицата има и линк "Маркирай всички". Ако кликнете върху него ще се маркират всички кутийки. Ако има избран филтър по ученик кутийките не могат да бъдат избирани.
  Ето и възможните варианти за експорт:
  1. Без избрани филтри - Всички отсъствия за избрания срок
  2. Избран предмет - Всички отсъствия по предмета за избрания срок
  3. Избран ученик - Всички отсъствия на ученика за избрания срок
  4. Избрани предмет и ученик - Всички отсъствия на ученика по избрания предмет за избрания срок
  Забележка: Всички експорти се влияят и от филтъра до дата. Ако няма избрана такава ще покажат информацията за целия срок.

  Популярни статии