Що е то модул "Училище"?

  В тази статия ще разгледаме модул "Училище" или т.нар. електронен дневник на Интегрираните училищни системи. Той е основният модул за системата и до него имат достъп всички профили.

  Профили директор, зам.-директор и преподавател:

  1. Кликнете върху "Училище" от главното меню.
  2. От падащото меню изберете "Дневници".
  3. Ще видите търсачка с всички класове и групи, до които имате достъп. Кликнете върху желания от Вас клас или група.

  Профил родител:
  1. Кликнете върху "Училище" от главното меню.
  2. От падащото меню изберете "Моите деца".
  Или кликнете върху кутийката на детето, чийто дневник искате да видите.

  Профил ученик:
  1. Кликнете върху "Училище" от главното меню.
  2. От падащото меню изберете "Бележник".

  В модул "Училище" Вие можете да добавяте, редактирате, триете или просто четете (в зависимост от профила) елементи от програмата, оценки, отсъствия, бележки, файлове и оценки от ДЗИ/НВО. Също така всички профили имат списък с преподавателите на класа/групата, а някои от тях и пълен списък на учениците в него. Табовете с оценки, отсъствия и бележки предлагат и възможност за експорт на информацията в Excel и PDF.

  За повече подробности относно различните табове в модул "Улищие" прочетете статиите ни за Модул Училище.

  Популярни статии