Оценки

  Модул "Училище" е разделен на табове с цел по-удобна работа. В тази статия ще разгледаме третия таб - "Оценки". Както подсказва името му тук са поместени оценките на учениците. Разбира се различните профили имат различно ниво на достъп - едни могат да добавят, редактират и трият, а други само да четат. За по-малките ученици (1 - 4 клас) оценките са заменени с емотиконки.
  Нека разгледаме общите функции на таб "Оценки", а след това ще обърнем внимание на останалите:
  При първото отваряне ще видите съобщение "Моля, изберете предмет или ученик." (при някои профили  "Моля, изберете предмет.").
  В горния ляв ъгъл на таба се намират филтри, на базата на които се зареждат оценките. Имате възможност да видите информацията във вид на таблица за даден предмет, ученик или и двете, както и за всеки срок поотделно. Последната опция от филтрите е бутона "Всички оценки", който при директори и преподаватели отваря прозорец, наподобяващ частта с оценките на хартиения дневник, а при родители и ученици зарежда таблица с всички оценки по предмети на ученика.
  В горния десен ъгъл на таба се намират бутоните за експорт, а при директори и преподаватели бутонът за добавяне на оценки. По-долу в статията можете да прочетете повече информация за тях.

  Какво съдържат таблиците с оценки и какво означават иконките до тях?

  След като минахме през няколко варианта решихме да заложим на класически изглед на оценките, а именно разпределени в таблици.
  Всяка таблица има колона с текущите оценки, колони за срочните и годишна оценки, както и една с общия успех на ученика. В някои случаи общия успех е изнесен под таблицата.
  Срочните, годишните оценки, както и общия успех на ученика се изчисляват автоматично, но в края на всеки срок се изисква потвърждение от преподавателя на съответния предмет. За тази цел в таблиците е отбелязан ясно статуса на оценката - дали е потвърдена, или не.
  В стандартните таблици това се обозначава с иконки:  - Оценката не е потвърдена;  - Оценката е потвърдена.
  В прозореца с всички оценки това става с оцветяване на клетката:  - Оценката не е потвърдена;  - Оценката е потвърдена.
  Самото потвърджаване е обяснено по-долу в текста.
  Забележка: Общия успех се потвърждава, когато всички срочни и годишни оценки на ученика са потвърдени.

  Добавяне:

  Само директори и преподаватели имат право да добавят оценки. Предвидили сме два начина. Прочетете подробно описание, стъпка по стъпка, как да ги използвате:
  1. Чрез бутона "Добави"
   1. Вече споменахме за бутона "Добави" в горния десен ъгъл на таба. Кликнете върху него и ще се отвори прозорец с форма за добавяне на оценка.
   2. Изберете ученик, предмет, вид и оценка (всички полета са задължителни).
   3. Кликнете бутона "Добави".
  2. Директно в таблиците
   1. Изберете от филтрите предмет или ученик или отворете прозореца с всички оценки.
   2. Потавете мишката в клетката, в която искате да добавите оценка. В десния ѝ края ще се появи зелен плюс (  ). Кликнете върху него и ще се появи изкачащо балонче (popup).
   3. Изберете вида оценка и напишете самата нея в полето.
   4. Кликнете върху тикчето (  )
  Забележка: Ако не сте преподавател по избрания предмет нямате право да добавяте оценка. При опит системата ще върне грешка.

  Редакция и изтриване:

  Отново само директори и преподаватели имат достъп до редакция. За тази цел сме предвидили само един вариант и той е директно в таблиците с оценките.
  1. Кликнете върху оценката, която искате да промените или изтриете
  2.1. Направете промените в отворилото се изкачащо балонче (popup) и кликнете върху тикчето (  ).
  2.2. Кликнете върху иконката с кошче (  ) в отворилото се изкачащо балонче (popup), за да изтриете оценката.

  Потвърждение на срочни и годишни оценки

  Системата изчислява автоматично срочните и годишни оценки по формулата за средно аритметично число, но те трябва да бъдат потвърдени от Вас, преподаватели.
  1. Кликнете върху оценката, която искате да потвърдите.
  2. В отвореното изкачащо балонче (popup) имате възможност да редактирате оценката.
  3. Кликнете върху тикчето (  ), за да потвърдите оценката.
  Забележка: Веднъж потвърдена оценката не може да бъде променяна!

  Начален курс:

  В унисон с изискванията да не се пишат числови оценки на учениците от начален курс ние от Интегрирани училищни системи добавихме емотиконки със същия еквивалент като числовите. Те ще излизат автоматично, когато решите да добавите или редактирате оценка на ученик между 1 и 4 клас.
  Ето ги и тях - емотиконките и на коя оценка съответстват:   - 2;   - 3;   - 4;   - 5;   - 6

  Експорти:

  Системата предлага 10 различни експорта на оценки. Те се определят на базата на избраната информация от филтрите и маркираните редове и колони.  В десния ъгъл над таблицата има и линк "Маркирай всички". Ако кликнете върху него ще се маркират всички редове от таблицата.
  Ето и възможните варианти за експорт:
  1. Без избрани филтри - Всички оценки за избрания срок
  2. Избран предмет - Всички оценки за избрания предмет за избрания срок
  3. Избран ученик - Всички оценки на ученика за избрания срок
  4. Избрани предмет и ученик - Всички оценки на ученика по избрания предмет за избрания срок
  5. Избран предмет и маркирана колона за срочни оценки - Всички срочни оценки за избрания предмет
  6. Избран ученик и маркирана колона за срочни оценки - Всички срочни оценки за избрания ученик
  7. Избрани предмет и ученик и маркирана колона за срочни оценки - Срочната оценка на ученика по избрания предмет
  8. Избран предмет и маркирана колона с годишни оценки - Всички годишни оценки за избрания предмет
  9. Избран ученик и маркирана колона с годишни оценки - Всички годишни оценки на ученика
  10. Избрани предмет и ученик и маркирана колона за годишни оценки - Годишната оценка на ученика по избрания предмет
  Забележки: Маркирате редовете и колоните като кликнете върху тях. Можете да маркирате повече от 1 ред, но само по 1 колона. Не могат да бъдат маркирани редове и колони едновременно.

  Популярни статии