Общ преглед

  Модул "Училище" е разделен на табове с цел по-удобна работа. В тази статия ще разгледаме първия таб - "Общ преглед". Той съдържа обща информация за класа/групата.
  В "Общ прегед" ще откриете пълен списък на класа/групата, списък на преподавателите, информация за текущия и/или следващия учебен час, информация за до 4 предстоящи събития и известия, изпратени до този клас/група.
  Информацията и опциите се различават за различните профили, затова ще разгледаме всеки профил по отделно, но преди това ще обърнем внимание на секциите, които са еднакви при всички:

  Събития:
  В тази секция виждате информация за до 4 предстоящи събития на класа. Директорите имат опция за редакция, описана по-долу.
  Известия:
  В дневника на класа излизат известията, които са изпратени именно до него. Ако известие има син фон това означава, че то е ново. С клик върху него се маркира като прочетено, а при директорите има и опции за редакция и изтриване, описани по-долу.

  Профил "Директор" и "Зам.-директор":

  Списъци:
  • Списък на учениците в класа с възможност да види техния Profile view.
   • Когато директор е в дневника на клас по време на час, който той води, под всяко име ще се появят 3 бутона, с помощта на които той трябва да отбележи присъствието. Повече информация за този процес можете да прочетете в статията ни "Как да отбележа отсъствията?".
  • Списък на преподавателите на класа с възможност да види техния Profile view.
  Програма:
  • Карета с информация за текущия и/или следващят учебен час на класа.
  • Елементите могат да бъдат в 2 различни цвята:
   • Тъмно син - следващ час на класа
   • Зелен - класът е в час
  Ако класът е в час срещу "Присъствие" има бутон "Списък", който отваря прозорец с информация за присъствието на всеки ученик в реално време.

  Събития:
  • Когато постави мишката върху събитие в горния му десен ъгъл ще се появи иконка. С клик върху нея ще се отвори прозорец, съдържащ форма с информация за събитието. Това е един от начините за редакция или отмяна на вече създадено събитие. Другите начини са описани в статията ни за таб "Програма".
  Известия:
  • Когато постави мишката върху известие в горния му десен ъгъл ще се появят три точки (  ). Кликайки върху тях ще излезе падащо меню с опции за редакция или изтриване

  Общ преглед - ДиректорОбщ преглед - В час

  Профил "Преподавател":

  Списъци:
  • Списък на учениците в класа с възможност да види техния Profile view.
   • Когато преподавателят е в дневника на клас по време на час, който той води, под всяко име ще се появят 3 бутона, с помощта на които той трябва да отбележи присъствието. Повече информация за този процес можете да прочетете в статията ни "Как да отбележа отсъствията?".
  • Списък на преподавателите на класа с възможност да види техния Profile view.
  Програма:
  • Карета с информация за текущия и/или следващят учебен час на класа.
  • Елементите могат да бъдат в 2 различни цвята:
   • Тъмно син - следващ час на класа
   • Зелен - класът е в час
  Ако класът е в час срещу "Присъствие" има бутон "Списък", който отваря прозорец с информация за присъствието на всеки ученик в реално време.

  Тема на часа:
  Когато преподавателят е в дневника на клас по време на час, който той води, над програмата ще се появи поле с темата на часа. Вие можете да добавите или редактирате същата като кликнете на бутона "Запази".

  Общ преглед - ПреподавателОбщ преглед - В час

  Профил "Родител":

  Списъци:
  • Списък на преподавателите на избраното дете с възможност да види техния Profile view.
  Програма:
  • Карета с информация за текущия и/или следващят учебен час на избраното дете.
  • Елементите могат да бъдат в 4 различни цвята:
   • Тъмно син - следващ час на избраното дете
   • Зелен - детето е в час
   • Жълт - детето е закъсняло за часа
   • Червен - детето отсъства от часа
  Информацията за присъствие на децата се отразява в реално време и върху картите им над табовете в "Училище" и в "Начало".

  Общ преглед - РодителОбщ преглед - В часОбщ преглед - Закъснял за час

  Профил "Ученик":

  Списъци:
  • Списък на класовете и групите на ученика.
  • Списък на преподавателите му с възможност да види техния Profile view.
  Програма:
  • Карета с информация за текущия и/или следващя учебен час.
  • Елементите могат да бъдат в 4 различни цвята:
   • Тъмно син - следващ час
   • Зелен - ученикът е в час
   • Жълт - ученикът е закъснял за часа
   • Червен - ученикът отсъства от часа

  Общ преглед - УченикОбщ преглед - Отсъства

  Популярни статии