Защо ще подобрим дейността на училищата?

    INTSS подобрявa обмена на информация между крайния потребител - училищата, с ученици, родители, Районен инспекторат, както и с Министерството на образованието и науката, като събира всички процеси по администриране на едно учебно заведение в една самостоятелна система без нуждата от употреба на множество софтуерни решения.

    Популярни статии