Какво е INTSS?

    INTSS e единна информационна системa за управление на процесите в образованието, осигуряваща автоматизация на административния труд на преподаватели и директори на училища, както и информираност на ученици и родители.

    Популярни статии