Преглед на профила (Profile view)

  В тази статия ще разгледаме функционалност, която сме нарекли Profile View или Преглед на профила. Из цялото приложение имената на потребителите са линкове, върху които можете да кликнете. Именно те отварят малък прозорец с кратка информация за профила на човека или т.нар. Profile view. Всеки профил има различно ниво на достъп. Например само директорите и преподавателите имат директен достъп до личните дела, координати на родителите и т.н.

  Прегледът на профила (Profile view) предоставя бърз достъп до информация за потребителя навсякъде в INTSS. Ето какво можете да откриете там:

  • Профилна снимка
  • Име и фамилия
  • Титла
  • Мобилен телефон
  • Имейл
  • Кратка програма (информация за текущия и/или следващия учебен час)
  • Лично дело (само за директори и преподаватели)
  Ако информацията е за преподавател:
  • Списък на класовете и групите, на които преподава както и предметите, които им води
  Ако информацията е за ученик:
  • Списък на класа и групите, в които е включен
  • Координати на родителите му


  Profile view - ДиректорProfile view - преподавателProfile view - УченикProfile view - ученик в час

  Популярни статии