Интегрирани училищни системи

Винаги в час!

INTSS e единна информационна системa за управление на процесите в образованието, осигуряваща автоматизация на административния труд на преподаватели и директори на училища, както и информираност на ученици и родители.

Създай акаунт

Училище

Ученически бележник и дневник на класа (обща информация за класoве/групи, преподаватели, изучавани предмети, оценки, отсъствия, забележки).

Администрация

Обработка и съхранение на Списък-Образец №1, лични oбразователни дела, учебен план, седмично разписание и др.

Справки

Издаване на справки, които да послужат пред МОН, РУО и други институции като НАП.

Училищен регистър

Обща публично достъпна информация за всяко учебно заведение в системата на INTSS.

Какво предлагаме

  • Иновативен модел за работа в училище

  • Управление на администрация и учебен процес под един покрив

  • Възможност за растеж без ограничение в броя на ученици и персонал

Научете повече
Всички устройства